Siany Martina zal de typecursus van Maud Vrenssen gaan overnemen. Vanaf september is zij type docent in Uden.

 

Hoe werkt het?

Bij de type les gebruiken we een online programma.
Kinderen krijgen een naam en wachtwoord waarmee ze kunnen inloggen op de Gigakids website.
Ze leren dus online typen. Het programma houdt bij welke oefeningen de kinderen doen,
hoeveel fouten ze maken en met welke snelheid ze typen.
De docent kan zo goed bijhouden hoe het met iedereen gaat.
Daarnaast worden er spelletjes gebruikt op lesniveau,
waardoor de kinderen spelenderwijs nog meer kunnen oefenen.

De lessen worden 1 keer per week gegeven en zijn 45 tot 60 minuten lang.
Naast deze lessen wordt van de kinderen verwacht dat ze dagelijks ongeveer 15 minuten (thuis) oefenen.

Tijdens de lessen wordt er goed gelet op het volgende:

1) of de vingers goed worden neerzet.
2) of iemand niet teveel kijkt.
3) of de houding goed is.
4) of een kind wel goed geoefend heeft.

Als er alleen online typelessen zouden zijn, en geen controle, is het soms lastig om door te zetten.
Als ze weten dat ze volgende week type les hebben, is dat een stok achter de deur.
Niet alleen de typedocent kijkt of ze hebben geoefend dat doen ook de anderen kinderen.
Ze vragen “hoever ben jij?” en “hoeveel aanslagen heb jij?”.
Tijdens de lessen proberen we iedereen te stimuleren en aan te moedigen.

Er zijn 12 lessen en daarna is er een examen (de 13e keer).
Een officieel examen bestaat er in Nederland niet,
maar we houden ons aan de normen die andere typebedrijven ook gebruiken.
Voor het behalen van het diploma moeten de kinderen met 10 vingers blind typen zoals is aangeleerd,
met minimaal 100 aanslagen per minuut typen, maximaal 2% fout.

De kracht van deze typelessen zit vooral in het online typen en de combinatie met leuke fysieke lessen!


Spelenderwijs leren!!

 

De ontwikkeling van GigaKids

Gigakids is ontstaan toen de oprichtster (Judith van Lohuizen)
op zoek was naar een typecursus voor haar eigen kinderen.
Omdat ze niets geschiktst kon vinden is ze zelf type les gaan geven.
Toen de belangstelling hiervoor erg groot bleek te zijn is Gigakids hieruit ontstaan.

Gigakids is dus ontwikkeld uit de ervaring van jarenlang type les geven
en samen met andere typedocenten en hun inbreng in het programma.