Type lessen


Hoe werkt het?

 

Kinderen krijgen een naam en wachtwoord waarmee ze kunnen inloggen op de GigaKids website.
Het programma houdt bij welke oefeningen ze doen, hoeveel fouten ze maken en met welke snelheid ze typen. Als docent kan ik zo, goed bijhouden hoe het met iedereen gaat.

Er is eenmaal per week les. Naast deze lessen wordt van de kinderen verwacht dat ze dagelijks ongeveer 15 minuten (thuis) oefenen.

Begeleiding is belangrijk

Onze ervaring is dat begeleiding en controle belangrijk zijn. Als er geen controle is dan zullen kinderen vaak:

  • met de verkeerde vingers gaan typen, of zelfs met 2 vingers (ook als dit duidelijk in het programma staat uitgelegd)
  • teveel naar het toetsenbord gaan kijken
  • een verkeerde houding aannemen (waardoor een grotere kans op klachten ontstaat)
  • onvoldoende oefenen

Als het typen eenmaal verkeerd is aangeleerd is het lastig dit later te corrigeren.

Hoe werkt het leren typen nu eigenlijk?

Waar we mee beginnen, is leren hoe je achter de computer moet zitten. Het is belangrijk dat je ontspannen zit.
Als je weet dat je houding goed is, gaan we de vingers goed op het toetsenbord zetten.

Als je kijkt, zie je dat op de toets van de letter j en de letter f een bobbeltje of lijntje zit. Op deze letters leggen we de beide wijsvingers en de andere vingers ernaast. Een van beide duimen op de spatiebalk en de andere duim ernaast. Dit noemen we de basishouding.

Als we geen letter typen, liggen je vingers in deze positie. Zo weten we altijd waar je vingers zijn en kunnen we van daaruit de andere letters vinden zonder te kijken. Dat de toetsen van de j en f een bobbeltje hebben, helpt om je vingers goed neer te zetten zonder te kijken. Van hieruit gaan we alle letters leren vinden.

Je leert typen door het vaak en regelmatig te doen. Het is net als bij fietsen. Als je kan fietsen, denk je ook niet meer: ‘nu mijn rechterbeen naar beneden en dan mijn linkerbeen’. Je benen doen dat automatisch. Je fietst niet met je hoofd maar met je benen. Bij typen is het net zo. Je vingers weten op een gegeven moment waar de letters zitten en gaan automatisch naar de goede toetsen om de woorden te typen. Je vingers onthouden het!

 

 

Enthousiast?! Stuur een mail naar info@little-microwizard.nl om je aan te melden!

Graag met onderstaande gegevens:

Naam kind

Geboorte datum

Adres

Mobiele nummer ouders

Welke school en groep

Voorkeur tijd les

Bijzonderheden

 

U ontvangt een bevestiging van de inschrijving binnen 24 uur. Heeft u niks ontvangen neem dan contact op met 0657026411


Aanvullende informatie over de type lessen aan de hand van veel gestelde vragen:

 

Wat zijn de eisen voor het diploma?

Voor het diploma moet je blind typen met 10 vingers en minimaal 100 aanslagen per minuut halen en maximaal 2% fout. En natuurlijk moet je met de juiste vingers typen!

 

Is het diploma officieel erkend?

Nee, een officieel erkend typediploma bestaat er in Nederland niet. Als er ergens gesproken wordt over een erkend typediploma betekent dit dat het wordt erkend door de organisatie die het diploma afgeeft.

 

Als je het examen niet kan halen, krijg je dan geen diploma?

Voor iedereen die goed zijn best heeft gedaan maar toch niet kan voldoen aan de eisen, ook niet na een herkansing, is er een certificaat. Je moet dan natuurlijk wel met 10 vingers typen op de juiste manier. De docent beoordeelt of er voldoende geoefend is.

 

Hoeveel moet je thuis oefenen?

Het beste is om elke dag even te oefenen. Typen is iets wat je leert door het vaak en regelmatig te doen. Niet iedereen hoeft evenveel te oefenen. De één vindt het gemakkelijker om typen te leren dan de ander. Een richtlijn is 15 minuten per dag.

 

Kan ik overal oefenen?

Het typeprogramma gaat via het internet. Je logt in en kunt meteen aan de slag.
Dus overal waar je internet hebt kan je met het programma oefenen.